bullsofcrown@gmail.com

© 1999 Bulls of Crown


Sinds 1999


!!!HOME OF THE REAL BULLY TYPE!!!

© 1999 BULLS OF CROWN                      SINDS 1999                BULLSOFCROWN@GMAIL.COM

SCHEVE KAAK/VERWRONGEN BEK

(GENETISCH RECESSIEF OF DOMINANT)


EEN ERFELIJKE AFWIJKING WAAR NOOIT MEE GEFOKT MAG WORDEN

GEEFT DEZELFDE PROBLEMEN DOOR AAN DE NAKOMELINGEN ALS BIJ EEN KNIKSTAART (KAN ÉÉN TOT MEERDERE GENERATIES OVERSLAAN)


Als één kant van de kaak (rechts of links, dus niet boven of onder) met een hogere snelheid groeit dan de andere kant, dan ontstaat er een draaiing van de bek> Deze wordt ook wel een verwrongen bek / Wry Jaw genoemd wordt.


De vorming van het skelet begint in een tamelijke vroege fase van de embryonale ontwikkeling, om precies te zijn, in het mesoderm (kiembladstadium).

In het mesoderm begint ook de ontwikkeling van het vaatstelselsysteem, inclusief het hart, het spierstelsel, en de urinale/genitale systemen.

 

De complete ontwikkeling van de bevruchte eicel tot jonge pup en de latere groei van de hond is bepaald door erfelijke factoren. Bij de bestudering van de ontwikkeling van de wervelkolom van een muis, is geconstateerd dat ongeveer 20 erfelijke factoren verantwoordelijk zijn. Het is een tamelijk gecompliceerd proces, dus het ligt voor de hand dat  zo maar iets mis kan gaan.


Mutaties zijn niet zeldzaam. Daardoor kunnen defecten voorkomen in het genoom (totaal van de in de celkern gelokaliseerde erfelijke eigenschappen). Als dit plaatsvindt in de genen, zullen defecten worden overgebracht in het nageslacht. Genendefecten vertonen zich niet altijd in genotype (het geheel van erfelijk bepaalde en bij vererving doorgegeven eigenschappen). Er kunnen meerdere verschillende oorzaken zijn.

Het type erfelijkheid (recessief of dominant) is daar één van, zo ook de interactie tussen verschillende soorten van erfelijkheidsfactoren.

Belangrijk is het aantal van de hetrogeniteit (ongelijksoortigheid), bijvoorbeeld de variatie in het genotype.


Fokken:


Maar als een hond met een deformatie, dan kan zijn 'kleine defect' ernstige gevolgen hebben voor zijn nageslacht. Ook andere delen van de wervelkolom. Er zijn honden geboren met gedeformeerde nek-, borst- rug- en lendewervels. Er zijn gevallen van puppies met een gespleten verhemelte, waterhoofd, knikstaarten, gedeformeerde ribben, te veel of te weinig tanden en te korte poten (van knie tot voet).


Als resultaat van de interacties tussen verschillende erfelijke factoren kunnen defecten ontstaan in orgaansystemen die zijn ontwikkeld in het mesoderm.

Voorbeelden zijn hardnekkige embryonale zwakke bloedvaten, tussenschotdefecten,

ectopic ureter (afwijkende ligging van urineleider), afwezigheid van de anus en cloaca (afvoerkanaal)formatie.

Deze defecten zijn meestal gecategoriseerd als niet-erfelijke geboortedefecten. Het is mogelijk, maar zolang het niet is aangetoond als een niet-erfelijk defect, moet men op zeker spelen en aannemen dat erfelijke componenten de aanleiding kunnen zijn.

De tegengestelde opinie "laat zien dat het niet erfelijk is"  kan gevaarlijk zijn voor het fokken.


Voor meer informatie lees over knikstaarten klik hier